Info

En visuell reise innen grafisk design. Journal. Refleksjoner.

Posts tagged Colotype

QUESTION 1:
Pick three events in the timeline from this week’s lesson History of Photography: An Introduction, and find photographs of the event on the Internet or in the library and write a paragraph explaining the event in more detail. Include your photographs in the description.

Jeg har valgt calotype, tintype og dry plates, fordi fotografiene fremstår med svært forskjellige uttrykk.

CALOTYPE

Calotype

Bildet er hentet fra:
http://video.michaelklothphotography.com/FA380/lecture-4-the-calotype-early-examples/

Henry Fox Talbot lagde sine første fotografier fra 1835. I 1840 utviklet han en helt ny fremkallingsprosess. I løpet av et til to minutter tok kameraet først et nærmest usynlig, latent bilde. Papiret måtte deretter tas ut av kameraet uten å utsettes for videre lys for så å fremkalles.. En kunne deretter lage mange fremkallinger (kontaktkopier) fra det samme negativet. Dette var en stor fordel sammenlignet med den tidligere daguerreotypen som var opak og positiv og kun kunne kopieres gjennom fotografering.
Talbot fikk også til å fiksere det endelige fotografiet, og holdbarheten var derfor mye bedre enn tidligere. Talbots prosess er en negativ / positiv prosess.
Papir ble brukt som negativ, og teksturen av papiret ble synlig på det fremkalte bildet. Det endelige bildet fremsto da kornet og uskarpt.

TINTYPE

Tintype

Bildet er hentet fra:
http://www.phototree.com/gallery.asp?cat=tintype&f0=Tintypes

Engelskmannen Hamilton Smith (1800-1877) utviklet tintypen i 1856, og dette var en annen måte å bruke Frederick Scott Archers wet plate prosess. Et tynt ark av jern ble brukt i stedet for glass eller papir. Jernarket ble så dyppet i sølvnitrat, plassert i en holder, brukt i kameraet og fremkalt mens det fortsatt var vått.
Prosessen var billig, og det å bruke metall (jern) gjorde fotografiene mer holdbare.
Mange tintyper ble lakkert for å beskytte overflaten, og noen ble også montert i bokser.
Hver tintype er unik, og det endelige bildet er et positivt og speilvendt bilde

DRY PLATES

Dry plates

Bildet er hentet fra:
http://www.curious-eye.com/photography_pg8.php

I 1871 oppdaget Richard Leach Maddox at sølvbromid i et lag av gelatin kunne brukes til å dekke de tørre platene. Platene kunne nå lagres lengre og trengte ikke umiddelbar fremkalling. Fotografen trengte ikke å ha med så mye utstryr som tidligere, og det ble lettere å gjennomføre naturfotografering. Fotografen kunne også overlate senere fremkalling til andre, og det ble mulig å lage fremkallinger i ulike størrelser.

REFERANSER OG INSPIRASJON:
Calotype:
http://en.wikipedia.org/wiki/Calotype
http://www.imagearts.ryerson.ca/topographica/calotypeessay.html
http://www.gla.ac.uk/services/specialcollections/collectionsa-z/hilladamson/calotypeprocess/

Tintype:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tintype
http://ohiohistory.wordpress.com/2011/08/05/what-do-you-know-about-tintypes/
http://www.edinphoto.org.uk/1_early/1_early_photography_-_processes_-_tintype.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Contact_print
http://photoboothsf.com/about-tintypes/

Dry plates:
http://inventors.about.com/od/weirdmuseums/ig/Illustrated-History-Photograph/Dry-Plate-Photograph.htm
http://www.alternativephotography.com/wp/processes/gelatin-silver/silver-gelatin-dry-plate-process
http://video.michaelklothphotography.com/FA380/lecture-5-the-gelatin-silver-print/
http://www.edinphoto.org.uk/1_early/1_early_photography_-_processes_-_dry_plates.htm

Litt av hvert:
http://www.preusmuseum.no/english/utstill_navaeende_more.php?id=432_0_60_0_C
http://www.nationalcowboymuseum.org/research/exhibits/20th-cent-photo/processes.aspx

QUESTION 2:
Go to the library or search on the Internet and find a photograph from the 10th century (taken before 1900). Write a short ”think piece” about this photograph. You are free to select any image you would like to write about, as long as the photograph was taken during the 19th century. Examine the photograph carefully and write about what you see and what the photograph makes you think about.

Jeg søkte på nettet og fant fotografier av ulik kvalitet, og mange av dårlig kvalitet. Bildene på nettet var mest av voksne, og jeg likte dette bildet av barn. Bildet var også klart og tydelig, og jeg ble nysgjerrig på hva jeg kunne finne ut av et bilde der lite av sammenhengen er tatt med.

Bildet er tatt i 1851
http://www.old-picture.com/daguerreotypes/Family-1800s-the-in.htm

Foto fra 1851

Fotografiet er av fire søsken, og det virker som de har pyntet seg eller at de er fra en familie med god økonomi. Dette er et portrett i breddeformat slik at alle fire kommer med og tilskueren dermed også ser hva de har på seg. Det er liten dybdeskarphet i bildet, og bakgrunnen er mørk. Bakgrunnen blir dermed ikke viktig og fungerer mer som en ramme rundt barna. Det er heller ingen forstyrrende elementer i bildet, noe som igjen gjør at fokus blir på barna. Bildet har også stor kontrast mellom det mørke og det lyse, og dette gir mer fokus på ansiktene.
Bena til de to ytterste barna og den nærmeste stolen er kuttet av, og dette gjør at betrakteren dras mer inn i bildet. Vi kommer dermed nærmere barna.
Det virker som om lyset kommer inn fra venstre i bildet ettersom det er skygge i ansiktene på høyre side, barnet helt til venstre har mest lys på seg, og barnet helt til høyre nærmest går i ett med bakgrunnen. Det er to stoler som de to midterste barna bruker, og disse er mørke og tar ikke oppmerksomhet fra barna. Stolenes plassering hver sin vei med stolryggene mot hverandre gir likevel spenning i bildet. Dette plasserer barna to og to med en foran den andre og en mer interessant oppstilling enn om alle skulle ha stått på samme linje.
To og to holder hverandre i hendene, og dette viser at de kjenner hverandre fra før. Ansiktene er fremtredende i bildet, og dette virker naturlig da dette er et portrett. Det er ingen personlige eiendeler med utover de klærne barna har på seg. Barna gjør heller ingen aktiviteter utover å posere, og vi får dermed vite lite personlig om dem. De fremstår med alvorlige ansiktsuttrykk, og dette var typisk for perioden bildet ble tatt. Betrakteren kan likevel gjøre seg noen betraktninger ut fra kroppsholdning og blikk.. For eksempel står barnet helt til høyre med rak rygg og hode, fokusert blikk og virker mer konsentrert og besluttsom enn de andre, og jeg går ut fra at han er den eldste og mest ansvarsfulle av dem. Barnet helt til høyre har en mer åpen stilling og står med hodet på skrå. Hun virker dermed mer avventende åpen.
Jeg går ut fra at dette er et bestillingsarbeide som er godt planlagt ut fra at barna er rene, ordnet på håret, har pent tøy på, oppstillingen virker planlagt, og fotografen har tatt hensyn til lyset.
Alle barna ser i samme retning og har blikket festet på noe på høyre side. Dette er muligens fotografen. Gutten ytterst til høyre i bildet ser mindre mot høyre enn de andre, og jeg går derfor ut fra at fotografen er plassert litt til høyre for billedkanten. Det virker som fotografen ikke har tenkt på betrakteren av fotografiet ettersom jeg da ville forventet at barna så rett frem.

Jeg synes bildet er av god kvalitet og at det fungerer godt. Bildet får frem barna –og spesielt ansiktene – og legger mindre viktige områder i skygge. Jeg antar at fotografen er en vant portrettfotograf ettersom bildet virker systematisk oppbygget og dagslyset er bevisst brukt.

Jeg liker bildet ut fra at det er ryddig, har lav dybdeskarphet og stor kontrast, og at det viser en bevisst bruk av lyset. Selv om det er lite personlig informasjon om barna virker de likevel å være oppmerksomt til stede i det som foregår, og jeg merker at jeg blir nysgjerrig og får lyst til å vite mer om dem. Liten dybdeskarphet og stor kontrast synes jeg også er med på gjøre barna mer interessante.

Helt til slutt:
Det har vært overraskende interessant å holde på med dette, og jeg ser at jeg kan ta med meg elementer fra disse periodene og bruke dem til å skape visuelle uttrykk i dag.