Info

En visuell reise innen grafisk design. Journal. Refleksjoner.

Posts from the Læringsaktiviteter Category

1. After reading the appropriate section in your prescribed textbook From Snapshots to Great
Shots, please answer the following questions:
1. Name all the functions / buttons on the front of your camera
2. Name all the functions / buttons on the back of your camera
3. Explain how you would set the correct ISO
4. Explain how you would change the aperture
5. Explain how you would change the shutter speed
-Jeg har en Canon 5D Mark III og er superfornøyd med det. Ganske nytt, og jeg er stadig innom ulike funksjoner for å bli kjent med kameraet. 1-5 også. Skriver ikke opp svarene her.

Question 2
1. Watch the video on Lynda.com:Digital Photography Principles: The Camera by Derrick Story (3h 17m)and complete the exercise files that follow.
-Jeg har sett filmen, men jeg fant ikke noen øvelsesfiler.
2. Complete the exercise files in Chapter 1 and 2 from your From Snapshots to Great Shots
textbook
-Ja, de er gått gjennom.

3. Take five pictures every day for the next five days. The subjects of your pictures can
include a series of different objects, people and landscapes. Apply the manual settings
as explained in your textbook. Submit your six best pictures at the end of the week,
listing the following with each picture: ISO, aperture, shutter speed.
It will be to your advantage if some of your pictures showcase motion blur and depth of
field. In other words, I would like to see that you’ve experimented with the different
exposure settings that were discussed in this module.
-Pga sykdom har det blitt færre bilder enn ønsket. Og ikke vært i form til å lage noe med motion blur. Men jeg fotograferer videre.

gata-vår-i-desember
F 6.3, 1/40sek, ISO 1000

vinterskog-i-desember
f 4.0, 1/60sek, ISO 1000

_H0B0622
f 2.8, 1/50sek, ISO 1000
Det rosa og orange kommer fra en lysstolpe.

skog
f 2.8, 1/50sek, ISO 1000

QUESTION 1:
Pick three events in the timeline from this week’s lesson History of Photography: An Introduction, and find photographs of the event on the Internet or in the library and write a paragraph explaining the event in more detail. Include your photographs in the description.

Jeg har valgt calotype, tintype og dry plates, fordi fotografiene fremstår med svært forskjellige uttrykk.

CALOTYPE

Calotype

Bildet er hentet fra:
http://video.michaelklothphotography.com/FA380/lecture-4-the-calotype-early-examples/

Henry Fox Talbot lagde sine første fotografier fra 1835. I 1840 utviklet han en helt ny fremkallingsprosess. I løpet av et til to minutter tok kameraet først et nærmest usynlig, latent bilde. Papiret måtte deretter tas ut av kameraet uten å utsettes for videre lys for så å fremkalles.. En kunne deretter lage mange fremkallinger (kontaktkopier) fra det samme negativet. Dette var en stor fordel sammenlignet med den tidligere daguerreotypen som var opak og positiv og kun kunne kopieres gjennom fotografering.
Talbot fikk også til å fiksere det endelige fotografiet, og holdbarheten var derfor mye bedre enn tidligere. Talbots prosess er en negativ / positiv prosess.
Papir ble brukt som negativ, og teksturen av papiret ble synlig på det fremkalte bildet. Det endelige bildet fremsto da kornet og uskarpt.

TINTYPE

Tintype

Bildet er hentet fra:
http://www.phototree.com/gallery.asp?cat=tintype&f0=Tintypes

Engelskmannen Hamilton Smith (1800-1877) utviklet tintypen i 1856, og dette var en annen måte å bruke Frederick Scott Archers wet plate prosess. Et tynt ark av jern ble brukt i stedet for glass eller papir. Jernarket ble så dyppet i sølvnitrat, plassert i en holder, brukt i kameraet og fremkalt mens det fortsatt var vått.
Prosessen var billig, og det å bruke metall (jern) gjorde fotografiene mer holdbare.
Mange tintyper ble lakkert for å beskytte overflaten, og noen ble også montert i bokser.
Hver tintype er unik, og det endelige bildet er et positivt og speilvendt bilde

DRY PLATES

Dry plates

Bildet er hentet fra:
http://www.curious-eye.com/photography_pg8.php

I 1871 oppdaget Richard Leach Maddox at sølvbromid i et lag av gelatin kunne brukes til å dekke de tørre platene. Platene kunne nå lagres lengre og trengte ikke umiddelbar fremkalling. Fotografen trengte ikke å ha med så mye utstryr som tidligere, og det ble lettere å gjennomføre naturfotografering. Fotografen kunne også overlate senere fremkalling til andre, og det ble mulig å lage fremkallinger i ulike størrelser.

REFERANSER OG INSPIRASJON:
Calotype:
http://en.wikipedia.org/wiki/Calotype
http://www.imagearts.ryerson.ca/topographica/calotypeessay.html
http://www.gla.ac.uk/services/specialcollections/collectionsa-z/hilladamson/calotypeprocess/

Tintype:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tintype
http://ohiohistory.wordpress.com/2011/08/05/what-do-you-know-about-tintypes/
http://www.edinphoto.org.uk/1_early/1_early_photography_-_processes_-_tintype.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Contact_print
http://photoboothsf.com/about-tintypes/

Dry plates:
http://inventors.about.com/od/weirdmuseums/ig/Illustrated-History-Photograph/Dry-Plate-Photograph.htm
http://www.alternativephotography.com/wp/processes/gelatin-silver/silver-gelatin-dry-plate-process
http://video.michaelklothphotography.com/FA380/lecture-5-the-gelatin-silver-print/
http://www.edinphoto.org.uk/1_early/1_early_photography_-_processes_-_dry_plates.htm

Litt av hvert:
http://www.preusmuseum.no/english/utstill_navaeende_more.php?id=432_0_60_0_C
http://www.nationalcowboymuseum.org/research/exhibits/20th-cent-photo/processes.aspx

QUESTION 2:
Go to the library or search on the Internet and find a photograph from the 10th century (taken before 1900). Write a short ”think piece” about this photograph. You are free to select any image you would like to write about, as long as the photograph was taken during the 19th century. Examine the photograph carefully and write about what you see and what the photograph makes you think about.

Jeg søkte på nettet og fant fotografier av ulik kvalitet, og mange av dårlig kvalitet. Bildene på nettet var mest av voksne, og jeg likte dette bildet av barn. Bildet var også klart og tydelig, og jeg ble nysgjerrig på hva jeg kunne finne ut av et bilde der lite av sammenhengen er tatt med.

Bildet er tatt i 1851
http://www.old-picture.com/daguerreotypes/Family-1800s-the-in.htm

Foto fra 1851

Fotografiet er av fire søsken, og det virker som de har pyntet seg eller at de er fra en familie med god økonomi. Dette er et portrett i breddeformat slik at alle fire kommer med og tilskueren dermed også ser hva de har på seg. Det er liten dybdeskarphet i bildet, og bakgrunnen er mørk. Bakgrunnen blir dermed ikke viktig og fungerer mer som en ramme rundt barna. Det er heller ingen forstyrrende elementer i bildet, noe som igjen gjør at fokus blir på barna. Bildet har også stor kontrast mellom det mørke og det lyse, og dette gir mer fokus på ansiktene.
Bena til de to ytterste barna og den nærmeste stolen er kuttet av, og dette gjør at betrakteren dras mer inn i bildet. Vi kommer dermed nærmere barna.
Det virker som om lyset kommer inn fra venstre i bildet ettersom det er skygge i ansiktene på høyre side, barnet helt til venstre har mest lys på seg, og barnet helt til høyre nærmest går i ett med bakgrunnen. Det er to stoler som de to midterste barna bruker, og disse er mørke og tar ikke oppmerksomhet fra barna. Stolenes plassering hver sin vei med stolryggene mot hverandre gir likevel spenning i bildet. Dette plasserer barna to og to med en foran den andre og en mer interessant oppstilling enn om alle skulle ha stått på samme linje.
To og to holder hverandre i hendene, og dette viser at de kjenner hverandre fra før. Ansiktene er fremtredende i bildet, og dette virker naturlig da dette er et portrett. Det er ingen personlige eiendeler med utover de klærne barna har på seg. Barna gjør heller ingen aktiviteter utover å posere, og vi får dermed vite lite personlig om dem. De fremstår med alvorlige ansiktsuttrykk, og dette var typisk for perioden bildet ble tatt. Betrakteren kan likevel gjøre seg noen betraktninger ut fra kroppsholdning og blikk.. For eksempel står barnet helt til høyre med rak rygg og hode, fokusert blikk og virker mer konsentrert og besluttsom enn de andre, og jeg går ut fra at han er den eldste og mest ansvarsfulle av dem. Barnet helt til høyre har en mer åpen stilling og står med hodet på skrå. Hun virker dermed mer avventende åpen.
Jeg går ut fra at dette er et bestillingsarbeide som er godt planlagt ut fra at barna er rene, ordnet på håret, har pent tøy på, oppstillingen virker planlagt, og fotografen har tatt hensyn til lyset.
Alle barna ser i samme retning og har blikket festet på noe på høyre side. Dette er muligens fotografen. Gutten ytterst til høyre i bildet ser mindre mot høyre enn de andre, og jeg går derfor ut fra at fotografen er plassert litt til høyre for billedkanten. Det virker som fotografen ikke har tenkt på betrakteren av fotografiet ettersom jeg da ville forventet at barna så rett frem.

Jeg synes bildet er av god kvalitet og at det fungerer godt. Bildet får frem barna –og spesielt ansiktene – og legger mindre viktige områder i skygge. Jeg antar at fotografen er en vant portrettfotograf ettersom bildet virker systematisk oppbygget og dagslyset er bevisst brukt.

Jeg liker bildet ut fra at det er ryddig, har lav dybdeskarphet og stor kontrast, og at det viser en bevisst bruk av lyset. Selv om det er lite personlig informasjon om barna virker de likevel å være oppmerksomt til stede i det som foregår, og jeg merker at jeg blir nysgjerrig og får lyst til å vite mer om dem. Liten dybdeskarphet og stor kontrast synes jeg også er med på gjøre barna mer interessante.

Helt til slutt:
Det har vært overraskende interessant å holde på med dette, og jeg ser at jeg kan ta med meg elementer fra disse periodene og bruke dem til å skape visuelle uttrykk i dag.

OPPGAVE 1:
1. BESKRIVE I EGNE ORD -ETTER Å HA SETT FILMEN MED NIGEL FRENCH -HVA RBG -OG CMYK FARGESYSTEMENE ER.

CMYK
Fargemodell for trykking. Subtraksjonsmodell. Farge skyldes refleksjon av lys fra en overflate.
Utgangspunktet er hvitt (hvit bakgrunn/hvitt papir) og ender med svart. Hvitt reflekterer mest lys, og ved tilføring av fargene cyan (C), magenta (M) og yellow (Y) subtraheres lys (lys trekkes fra). Blanding av cyan, magenta og yellow i fulle mengder skal gi svart. Kvaliteten av fargene CMY er likevel ofte ikke så gode at resultatet faktisk blir svart, og en har derfor tilført svart som egen farge (K=key). Tusener av farger er mulig.

RBG
Fargemodell for skjermer. Addisjonsmodell.
Utgangspunktet er svart og fravær av lys. Additiv farge er et resultat av hvordan øyet opplever farge, og en legger til mer og mer farge til en til slutt får hvitt som ligger i den motsatte enden av skalaen. Øynene våre er sensitive for fargene rødt (R), blått (B) og grønt (G), og fargen vi opplever er et resultat av lys direkte inn i øyet. Millioner av farger er mulig.

2. BRUKE KULER OG UTVIKLE FIRE FARGESKJEMAER

a. Monokromatisk
Monokromatisk

b. Komplementær
Komplementær

c. Triade
Triade

d. Analog
Analog

OPPGAVE 2:
BRUKE ET FARGEBILDE, LAGE FARGEEFFEKTENE FRA VIDEOEN MED NIGEL FRENCH; -Andy Warhol look, sepia look, split toning og a color effect of one’s own choice.
Jeg har sett videone, og jeg har samtidig brukt mest tid på å lære meg Illustrator. Jeg er derfor ikke klar til å levere disse.

OPPGAVE 3:
LAGE ET BOKOMSLAG FRA ENTEN:
-To the Lighthouse by Virginia Woolf (complementary colors expressing anguish and uncertainty)
-The Maiden’s tale by margaret Atwood (analogous colors with a contrasting accent to express disagreement and discontent).
-The Little prince by de Saint-Exupery (express naivety, honesty and harmony)
-The book cover must contain the title and the author’s name.

Jeg velger å lage bokomslag til boken To the Lighthouse av Virginia Woolf, fordi jeg har lyst til å bruke komplementærfarger og samtidig liker Virginia Woolf.
Fargene skulle representere anguish (kval, smerte, pine) og uncertainty (usikkerhet).
Jeg har ikke selv lest boken, og har behov for noe flere undersøkelser.

Virginia Woolf levde fra 1881-1941, og hun skrev boken To the Lighthouse i 1927. Mer om innholdet finner jeg i en artikkel fra Forskningsrådet: ” den handler blant annet om tidens gang, om forholdet mellom generasjonene, om det å forstå hva som har skjedd før og hvorfor tidligere generasjoner lever etter regler som ikke gjelder lenger. Og den handler om betydningen av avstand, om å se sine egne foreldre i et annet lys når man kommer ut av avhengighetens skygge. Så lenge man befinner seg i deres skygge, blir forholdet for tett”.

Oppgaven handler om farge, men jeg har også lyst til å ta utgangspunkt i noe som fantes i 1927 da boken ble skrevet. Mest av alt vil jeg ha et foto fra den gangen. I Huffington post finner jeg et bilde av Hemingway og en dame på stranden, og jeg ønsker å bruke bildet til å belyse temaet siden temaet handler om mennesker og forholdet mellom mennesker. Når jeg forstår at jeg ikke har lov til å bruke bildet, velger jeg å heller bruke bildet som utgangspunkt for tegning. Jeg tegner bare grove konturer av personene slik at de ikke skal ha noen personlighet. De skal være omriss og bygge opp under følelsen av usikkerhet.
På Goodreads.com finner jeg et sitat fra boken som jeg synes uttrykker noe av stemningen: ”To be silent; to be alone. All the being and the doing, expansive, glittering, vocal, evaporated; and one shrunk, with a sense of solemnity, to being oneself, a wedge-shaped core of darkness, something invisible to others.”
Sitatet kan også fungere som et designelement. Jeg velger å bruke en font som ligner håndskrift da teksten kan være noe en person tenker eller skriver. Fonten for overskrift og forfatternavn er Futura siden Nigel French i en av videoene på Lynda.com oppgir at fonten ble laget på slutten av 20-årene.
Fargene jeg har valgt skal gi inntrykk av noe tilbaketrukket, stille og uklart (det usikre), og det røde noe mer intenst og pågående (smerte, pine).
Jeg hadde lyst til å prøve meg på en figurativ og en non-figurativ løsning, og jeg har derfor to bokomslag.

Bokomslag 1

Bokomslag2