Info

En visuell reise innen grafisk design. Journal. Refleksjoner.

Archive for

Sangen: Sommeren i år

Ferdig illustrasjon:

Mandatory_03_illustration

Begynnende analoge skisser:

 
_H0B0697

Flere analoge skisser:

_H0B0695

Jeg finner et stock foto som viser en gate med to sølepytter. Jeg liker høydeformatet som gir god plass til sølepytter og barn i fronten, og jeg velger videre dette som utgangspunkt og bakgrunn.

_H0B0694

Lek med farger, former og klipp og lim. Jeg veksler mellom å holde på med denne og tegningen over.

_H0B0692

Utskrift av plakaten på et tidlig punkt i prosessen for å undersøke om størrelsesforholdene er riktige. Og det er de. Mye styr med utskrift og tape, men det er faktisk en plakat!

_H0B0699

Rapport

Innledning
Jeg velger å illustrere en barnesang som min bror har laget. Han har laget flere barnesanger uten å gi dem ut –selv om han ellers spiller i band og har gitt ut flere CDer. Jeg liker sangene da de vanligvis beskriver hverdagssituasjoner som alle med barn kjenner seg igjen i. Denne sangen heter: Sommeren i år. Jeg liker energien og teksten i akkurat denne sangen, og jeg velger den. Jeg liker også at sangen er sunget på norsk.
Målgruppen for sang og illustrasjon er barn og barnas foreldre. Barna vil kjenne seg igjen, og sang og illustrasjon kan brukes som utgangspunkt for samtale mellom barn og foreldre. Foreldrene kan dessuten stoppe opp sammen med barna og se verden med barnas øyne. De kan kjenne på opplevelsen av å være til stede og bare oppleve i øyeblikket.
Jeg vil at illustrasjonen skal vise energien og gleden som sangen har, og jeg vil at den skal ha et naivt litt tegneserieaktig preg siden temaet er barn.

Research og arbeidsprosess
Umiddelbart opplever jeg oppgaven som krevende og kjenner på at dette kommer til å bli en bratt læringskurve.
Oppgaven er å lage en plakat på 50 x 70cm med 3 mm bleed og en oppløsning på 300 PPI. Photoshop skal brukes, og plakaten skal inneholde vektorer.

Jeg velger å starte med research rundt format og oppløsning ettersom jeg ikke kan noe om dette på forhånd og temaet samtidig virket avgrenset og gir meg følelsen av å være i gang.
Jeg regner med at plakatstørrelsen 50 x 70 cm ikke er tilfeldig valgt og kanskje må tilsvare en definert papirstørrelse. Jeg finner ut at målet tilsvarer papirstørrelse B2 på 500 x 707mm, og det oppgis også at dette er vanlig papirstørrelse for plakater. PPI betyr pixels per inch, og jeg strever med å definere formatet før jeg forstår at inch og ikke cm er en del av definisjonen.
Oppgaven skal gjøres i Photoshop. Jeg får greit til å definere størrelse og bleed i Illustrator og finner ut at en slik definisjon ikke finnes i Photoshop. I stedet må jeg legge til 6 mm på høyde og bredde og så lage hjelpelinjer 3mm fra kanten på alle fire sidene.
Bleed legges inn i dokumentet for å hindre synlige hvite kanter når trykkeriet skjærer til plakaten.
Plakaten skal ikke inneholde tekst. Tekst skal plasseres innenfor en satsflate, men jeg lager ikke denne linjen siden plakaten skal være uten tekst.

I utgangspunktet er jeg overrasket over at vi skal bruke Photoshop til illustrasjonen da min oppfatning er at Photoshop brukes til fotografier og for eksempel teksturer. Jeg velger da å undersøke via nettet hvordan illustratører arbeider, og jeg finner at mange bruker Photoshop -også de som frihåndstegner illustrasjonene sine. Det ser ut som noen skanner skissen, bruker denne i Photoshop og så tegner derfra. Andre igjen starter med skissen i Photoshop. Jeg finner eksempler på begge måtene både fra nettet og i bøker.
Det er mye å hente fra å studere andre; studere prosessene de har utviklet, studere fargebruk og komposisjon, og studere ulike stilarter. Jeg finner også inspirasjon i hvordan noen dekonstruerer andres illustrasjoner. Jeg bruker mye tid på å studere andre, sjekke opp i bøker og jobbe gjennom videoer på Lynda.com. Det blir raskt tydelig at jeg kan for lite Photoshop, men illustrasjonsoppgaven og det å studere andre gjør meg motivert til å fortsette læringsprosessen.
Jeg starter med skisser, og jeg har som utgangspunkt at skissene skal inneholde barn og en sølepytt. Skanneren min kan ikke brukes, og jeg kan da ikke skanne inn skissen. Jeg er ikke spesielt glad i å lage skisser, men jeg vet at det er nyttig. Skisser gjør at jeg får ideer ned på papiret og kan utvikle ideene videre pluss at ideene er samlet for eventuell senere bruk. Fra tidligere erfaring vet jeg at jeg ikke ønsker å gjøre en skisse helt ferdig før jeg bruker den. Dette synes jeg er greit her siden jeg ikke har noen ekstern kunde. Er skissen helt ferdig får jeg følelsen av at arbeidet er ferdig, og jeg mister gløden. Jeg ønsker derfor at det skal mangle noe, og at jeg gjennom hele prosessen kan legge til eller endre på noe.
Jeg har problemer med å lage en skisse digitalt da jeg synes fotografiet setter rammen og nærmest er som en skisse. Bakgrunnen og sølepyttene er allerede definert i fotografiet, og det eneste som er usikkert er hvor barna skal plasseres. Alle smådetaljene ønsker jeg ikke å skisse inn og vil i stedet underveis leke med plasseringen. For hver nye ting som plasseres inn vil ballansen endre seg, og det å skisse inn alle detaljer kan hindre fleksibilitet. Jeg lager likevel en grovskisse for å kunne ta en utskrift av formatet.
Sangen nevner en mor, og i starten er hun med i skissene. Jeg vet ikke helt hvor moren skal komme med i bildet. Jeg har vansker med å plassere henne, og jeg tenker samtidig at hun er mindre viktig i forhold til helheten i teksten. Den voksne verden kan kanskje i stedet representeres med fotobakgrunnen. Jeg ønsker da en farge –og stilkontrast mellom foto og barn- sølepytt.
Det tar en del tid på nettet før jeg finner et foto som jeg synes passer og som jeg mener egner seg som bakgrunn. Jeg finner et stock foto har en himmel, en gate med biler og hus og et par sølepytter. Gaten er stor og bred, og dette gir god plass til barn i aktivitet.

I videre prosess veksler jeg mellom Photoshop og Illustrator, og som beskrevet under Designvalg skal jeg ha fokus på det naive og et formspråk som er klart, tydelig og energisk. Dette har jeg med meg hele veien i prosessen. Jeg hører også på sangen flere ganger for å ha inspirasjon fra den.
Det naive formspråket synes jeg passer med å lage figurene i Illustrator. Jeg finner fotografier på nettet av barn som hopper, og jeg bruker dette som mal for tegningen.

Designvalg
Formatet på 50 x70 cm er gitt i oppgaven, og plakaten skal ikke inneholde typografi. Jeg skal illustrere en barnesang, og jeg vil at plakaten skal vise barnlig glede. Det skal være litt naive streker og former, og fargene skal være klare, tydelige og energiske. Jeg ønsker å bruke cyan, magenta og gul uten at svart blandes inn. Svart vil dempe energien i uttrykket og gjøre fargene mer uklare.
Jeg ønsker å prøve ut kombinasjonen fotografi og tegning for å se hvordan disse to kan spille mot hverandre. Jeg finner et fotografi som viser en gate med en sølepytt. Bildet inneholder mange detaljer i bakgrunnen. Jeg ønsker en himmel i bakgrunnen og dekker derfor til mange av detaljene i øvre del av fotografiet. Stilen blir da mer enhetlig, jeg får mer farge inn i illustrasjonen, og uvesentlige former på fotografiet som tar fokus fra barna i fronten dekkes til. Jeg tegner inn konturer med røde streker på gjenværende elementer i bakgrunnen, og jeg gjør dette for å forsterke det naive uttrykket.
Når fotografiet dekkes av farger og former får det mer preg av et sort hvitt fotografi, og dette synes jeg passer. Dette øker forskjellen mellom figurer og bakgrunn.
De fleste av elementene er laget i Illustrator mens noen er laget i Photoshop. Det er tydelig at det er lettere for meg å gjøre dette i Illustrator. Resultatet blir også bedre. Jeg velger å plassere inn mange elementer, fordi sangteksten nevner mange av dem. Barn har også en egen evne til å legge merke til detaljer som vi voksne går forbi.
Jeg er ikke spesielt nøye med størrelsesforholdene og tenker at de skal passe sånn cirka. Barna er for eksempel alt for små for sølepyttene og fluene alt for store. Korrekte størrelsesforhold ville gjort de små formene mindre viktige, og her ville jeg heller trekke dem frem. Jeg er heller ikke nøye med at perspektivet skal være riktig, og jeg tenker at dette er greit da det igjen er enkeltelementene som er i fokus. Det er også bevisst at forgrunnen har et litt kaotisk preg siden barn ikke er så nøye med orden og struktur og i stedet er opptatt av aktiviteten de i øyeblikket holder på med.

Egenevaluering
Jeg har opplevd prosessen som krevende, og jeg er klar på at det er langt igjen. Jeg opplevde likevel prosessen som morsom og har likt friheten i det å lage en illustrasjon.
Å være nybegynner på Photoshop og Illustrator er krevende og et hinder. Jeg synes likevel jeg har fått til det jeg ønsket; et litt naivt, barnlig og glad uttrykk med masse detaljer. Jeg har ikke brukt tegnebrett, og det vil bli neste steg. Jeg kunne muligens fått til mer med tegnebrettet, men til akkurat denne sangen og dette uttrykket var det likevel greit nok å la være siden jeg ville ha det litt upresist. Jeg forventer å ha større kontroll og fleksibilitet når jeg kan bruke tegnebrett ordentlig, og samtidig er det fascinerende hva som er mulig å lage uten. Jeg har dessuten vært langvarig syk, og tegnebrett kunne ikke kombineres med det å ligge på sofaen og holde på med oppgaven.
I neste prosjekt vil jeg bruke mer tid på skisser og utvikling av ideene på forhånd, og jeg ser tydelig at dette har kvaliteter jeg trenger. Jeg var svært stresset med tanken på Illustrator og spesielt Photoshop, og jeg følte derfor at jeg raskt måtte inn i disse programmene for å lære mer. Neste gang vil jeg ut fra skissene, klarere kunne definere hva jeg trenger siden jeg ikke lenger trenger å lære ”alt”.
Jeg brukte mood board så vidt, og jeg vil i det videre trekke dette inn i mye større grad –i alle fall om det er prosjekter for andre siden dette tidlig i prosessen tydeliggjør hvilken retning designet skal ta.
En del av oppgaven var å finne ut av ulike stilarter for illustrasjon. Der måtte jeg konkludere med at jo jeg fant mange stilarter, men samtidig ingen samlet oversikt over feltet illustrasjon.
Jeg har mye å jobbe videre med i alle deler av prosessen og ser frem til å få spikret fast en egen prosess der jeg har system på hva som skal foregå steg for steg.
Det har vært inspirerende å studere andre, og jeg har mye å hente gjennom dette. Oppgaven har medført at jeg føler at det er lys i tunellen og at jeg er forbi katastrofefølelsen når jeg tenker på Illustrator og Photoshop. Det er tydelig for meg at det er absolutt nødvendig å være dyktig i disse programmene da dette er arbeidsredskapene, og at det krever en hyppig og gjerne en daglig praksis for å bli god.

Kildehenvisninger, referanser og inspirasjon:

Teknisk:
http://www.papersizes.org
http://www.falkiners.com/paper_sizes.htm
http://www.akam.no/artikler/opplosning_-_hva_er_det/15269
http://www.serviceprinters.com/help/design/trimming.html
http://www.serviceprinters.com/help/tutorials/prepressx01.html
http://www.bestprintingonline.com/bleed.htm
http://www.theinternetprinter.com.au/info/How_to_Set_up_Photoshop_Files_for_a_Printer.aspx
http://www.bestprintingonline.com/photoshop.htm

Click to access Guide.pdf

Mood board.
http://www.creativebloq.com/graphic-design/7-reasons-why-mood-boards-are-worth-extra-time-4132367

Programmer.
http://www.lynda.com/Illustrator-CS5-tutorials/Illustrator-Insider-Training-Drawing-without-the-Pen-Tool
http://www.creativelive.com/courses/illustrator-basics-using-photoshop-illustrator-dave-cross
http://www.creativelive.com/courses/illustrators-drawing-tools-drawing-challenged-erica-gamet
http://www.creativelive.com/courses/30-days-photoshop-dave-cross
Adobe Photoshop CC. Classroom in a Book. The official training workbook from Adobe Systems. Adobe Systems Incorporated 2013.
Derek Lea: Creative Photoshop CS4. Digital Illustration and Art Techniques. Focal Press 2009.

Inspirasjon fra ulike illustratører som viser egne prosesser og/eller ferdige illustrasjoner. Illustratørene viser tydelige egne uttrykk og hva som er mulig å strekke seg etter. De er også fantastisk inspirasjon til å sette i gang selv.
http://weburbanist.com/2010/02/15/dazzling-digital-illustration-15-artists-to-watch/
http://stevesimpson.com
http://victo-ngai.com
http://gallery.wacom.com/gallery/The-Family-Business/11497483
http://gallery.wacom.com/gallery/Halloween-Extravaganza-2013/11410369
http://directoryofillustration.com
Freddie E Williams II: The DC Comics Guide to Digitally Drawing Comics. Watson-Guptill Publications 2009.

Nyttig læringsstrategi – her dekonstruering av en poster.
http://blog.puglypixel.com/2013/11/20/deconstructing-the-frances-ha-movie-poster/