Info

En visuell reise innen grafisk design. Journal. Refleksjoner.

Archive for

OPPGAVE 1:
1. BESKRIVE I EGNE ORD -ETTER Å HA SETT FILMEN MED NIGEL FRENCH -HVA RBG -OG CMYK FARGESYSTEMENE ER.

CMYK
Fargemodell for trykking. Subtraksjonsmodell. Farge skyldes refleksjon av lys fra en overflate.
Utgangspunktet er hvitt (hvit bakgrunn/hvitt papir) og ender med svart. Hvitt reflekterer mest lys, og ved tilføring av fargene cyan (C), magenta (M) og yellow (Y) subtraheres lys (lys trekkes fra). Blanding av cyan, magenta og yellow i fulle mengder skal gi svart. Kvaliteten av fargene CMY er likevel ofte ikke så gode at resultatet faktisk blir svart, og en har derfor tilført svart som egen farge (K=key). Tusener av farger er mulig.

RBG
Fargemodell for skjermer. Addisjonsmodell.
Utgangspunktet er svart og fravær av lys. Additiv farge er et resultat av hvordan øyet opplever farge, og en legger til mer og mer farge til en til slutt får hvitt som ligger i den motsatte enden av skalaen. Øynene våre er sensitive for fargene rødt (R), blått (B) og grønt (G), og fargen vi opplever er et resultat av lys direkte inn i øyet. Millioner av farger er mulig.

2. BRUKE KULER OG UTVIKLE FIRE FARGESKJEMAER

a. Monokromatisk
Monokromatisk

b. Komplementær
Komplementær

c. Triade
Triade

d. Analog
Analog

OPPGAVE 2:
BRUKE ET FARGEBILDE, LAGE FARGEEFFEKTENE FRA VIDEOEN MED NIGEL FRENCH; -Andy Warhol look, sepia look, split toning og a color effect of one’s own choice.
Jeg har sett videone, og jeg har samtidig brukt mest tid på å lære meg Illustrator. Jeg er derfor ikke klar til å levere disse.

OPPGAVE 3:
LAGE ET BOKOMSLAG FRA ENTEN:
-To the Lighthouse by Virginia Woolf (complementary colors expressing anguish and uncertainty)
-The Maiden’s tale by margaret Atwood (analogous colors with a contrasting accent to express disagreement and discontent).
-The Little prince by de Saint-Exupery (express naivety, honesty and harmony)
-The book cover must contain the title and the author’s name.

Jeg velger å lage bokomslag til boken To the Lighthouse av Virginia Woolf, fordi jeg har lyst til å bruke komplementærfarger og samtidig liker Virginia Woolf.
Fargene skulle representere anguish (kval, smerte, pine) og uncertainty (usikkerhet).
Jeg har ikke selv lest boken, og har behov for noe flere undersøkelser.

Virginia Woolf levde fra 1881-1941, og hun skrev boken To the Lighthouse i 1927. Mer om innholdet finner jeg i en artikkel fra Forskningsrådet: ” den handler blant annet om tidens gang, om forholdet mellom generasjonene, om det å forstå hva som har skjedd før og hvorfor tidligere generasjoner lever etter regler som ikke gjelder lenger. Og den handler om betydningen av avstand, om å se sine egne foreldre i et annet lys når man kommer ut av avhengighetens skygge. Så lenge man befinner seg i deres skygge, blir forholdet for tett”.

Oppgaven handler om farge, men jeg har også lyst til å ta utgangspunkt i noe som fantes i 1927 da boken ble skrevet. Mest av alt vil jeg ha et foto fra den gangen. I Huffington post finner jeg et bilde av Hemingway og en dame på stranden, og jeg ønsker å bruke bildet til å belyse temaet siden temaet handler om mennesker og forholdet mellom mennesker. Når jeg forstår at jeg ikke har lov til å bruke bildet, velger jeg å heller bruke bildet som utgangspunkt for tegning. Jeg tegner bare grove konturer av personene slik at de ikke skal ha noen personlighet. De skal være omriss og bygge opp under følelsen av usikkerhet.
På Goodreads.com finner jeg et sitat fra boken som jeg synes uttrykker noe av stemningen: ”To be silent; to be alone. All the being and the doing, expansive, glittering, vocal, evaporated; and one shrunk, with a sense of solemnity, to being oneself, a wedge-shaped core of darkness, something invisible to others.”
Sitatet kan også fungere som et designelement. Jeg velger å bruke en font som ligner håndskrift da teksten kan være noe en person tenker eller skriver. Fonten for overskrift og forfatternavn er Futura siden Nigel French i en av videoene på Lynda.com oppgir at fonten ble laget på slutten av 20-årene.
Fargene jeg har valgt skal gi inntrykk av noe tilbaketrukket, stille og uklart (det usikre), og det røde noe mer intenst og pågående (smerte, pine).
Jeg hadde lyst til å prøve meg på en figurativ og en non-figurativ løsning, og jeg har derfor to bokomslag.

Bokomslag 1

Bokomslag2